Ana Sayfa / Kongreler / 2. Ulusal Antropoloji Kongresi

2. Ulusal Antropoloji Kongresi

 

-GELENEKTEN GELECEĞE ANTROPOLOJİ-

 

  1. Ulusal Antropoloji Kongresi

 

18-19 Haziran 2004

 

Armada Otel – İstanbul

Kongre Oturum Bilgisi

  1. Gün

18 Haziran 2004

09.00 – 09.30: Kayıt

09.30 – 10.00: Açılış Konuşması

  1. Oturum :10.00 – 12.30

Oturum Başlığı : Küreselleşme ve Antropoloji

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza BALAMAN

10.00 – 10.25 Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ “Küreselleşen Dünya Köyünde Antropolojinin Yeri ve Gelecek”
10.25 – 10.50 Dr. Sibel ÖZBUDUN “Küreselleşme ve Geleneği Yeniden Düşünmek”
10.50 – 11.10 Çay Arası
11.10 – 11.35 Yrd. Doç. Dr. Hande BİRKALAN “Özgür ve Özgün Bir Antropolojiye Doğru”
11.35 – 12.00 Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER “Çağdaş Antropolojide İlginin Yönü ve İdeolojik Klasik Etnografi”
12.00 – 12.30 Tartışma
12.30 – 14.00 Yemek Arası
  1. Oturum :14.00 – 16.30

Oturum Başlığı : Antropolojinin Farklı Gözlükleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akile GÜRSOY

14.00 – 14.25 Doç. Dr. Neşe ÖZGEN “Sınırın İktisadi Antropolojisi”
14.25 – 14.50 Prof. Dr. Akile GÜRSOY “Türkiye”de Sağlık Antropolojisi”
14.50 – 15.10 Çay Arası
15.10 – 15.35 Doç. Dr. Tayfun ATAY “Levi Strauss”tan Victor Turner”e Yapı”dan “Yapı” Karşıtlığına:

 

Victor Turner”ın Türkiye”de İhmal Edilen Önemi”

15.35 – 16.00 Prof. Dr. Ali Rıza BALAMAN “Uygulamalı Antropoloji ve Ülkemizdeki Gereksinimi”
16.00 – 16.30 Tartışma
  1. Gün

19 Haziran 2004

  1. Oturum :10.00 – 13.00

Oturum Başlığı : Açılımlar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuran ELMACI

10.00 – 10.25 Yrd. Doç. Dr. Filiz SUSAR “Etnolojik Belgeleme, Belgesel ve Sözlü Tarih Çalışmalarının Antropolojideki Yeri”
10.25 – 10.50 Yrd. Doç. Dr. İnci USER “Disiplinler arası Çalışmanın Sınırları”
10.50 – 11.10 Çay Arası
11.10 – 11.35 Doç. Dr. Hürriyet KONYAR “Medya ve Kültürün Yeniden Değerlendirilmesi”
11.35 – 12.00 Prof. Dr. Nuran ELMACI “Akraba Evlilikleri ve Değişme”
12.00 – 12.25 Dr. Semra SOMERSAN “Kürenin En Üstündekiler: Alttan Antropolojik Bir Bakış”
12.25 – 13.30 Tartışma
13.00 – 14.00 Yemek Arası
  1. Oturum :14.00 – 17.30

Oturum Başlığı : “Kimiz ve Kimlerdeniz ?”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER

14.00 – 14.25 Prof. Dr. Ömer Naci SOYKAN “Ne ve Kim Soruları Karşısında İnsanın Halleri: Kimlik ve Kişilik Sorununa Felsefi Bir Bakış”
14.25 – 14.50 Doç. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU “Antropolojide Toplumsal Cinsiyet Analizleri; Geleneksel Cins/Cinsiyet Sistemlerinden Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve İlişkilerine”
14.50 – 15.10 Çay Arası
15.10 – 15.35 Araş. Gör. Çağdaş DEMREN “Hegemonik Erkeklik-Erkeklik Kavramına Antropolojik Bakış”
15.35 – 16.00 Kerem YILMAZER “Kamusal Alana Çıkışta Alevi Örgütlenmesi ve Kültürel Kimliğin Yeniden Tanımlanması: Alevilik- Alevilikler”
16.00 – 17.30 Kapanış Paneli Konuşmacılar
Prof. Dr. Nephan SARAN
Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ
Yusuf ÖZÇİÇEK Antropoloji Derneği Y. K. Üyesi
Mine TÜRKÜN M.A. Antropoloji Derneği Y. K. Üyesi
Göksel UNAN Antropoloji Derneği Üyesi

Saygılarımızla

Antropoloji Derneği Adına

Doç. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU

 

Kontrol Edin

IV. Ulusal Antropoloji Kongresi Programı (17-18-19 Ekim 2019 / İstanbul)

Derneğimiz tarafından düzenlenen IV. Ulusal Antropoloji Kongresi programını görüntülemek ve cihazınıza pdf formatında indirmek için …