Ana Sayfa / Etkinlikler

Etkinlikler

Etkinlikler

Antropoloji Buluşmaları-Çağımızda Antropoloji / Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

Üçüncü senesini geride bırakmış olmanın mutluluğunu yaşadığımız Antropoloji Buluşmaları kapsamında, 22 Şubat’ta çok değerli hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ı konuk ediyoruz. Hocaların hocası olarak hem ülkemizde hem dünyada sosyal bilimler alanına çok değerli katkıları olan ve akademik dünyanın çok önemli değerlerinden biri olan Nermin Abadan Unat, bilimsel düşünceye bağlılığı, …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 11

Antropoloji, Laiklik ve Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Doğuşu 27 Nisan 2018 Prof. Dr. Zafer Toprak Prof. Dr. Zafer Toprak, soysal bilimler literatüründe çok önemli bir yer edinmiş olan “Cumhuriyet ve Antropoloji” isimli kitabından hareketle, Türkiye’de sosyal bilimlerin ortaya çıkışına ve gelişim sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi. Toprak, yaptığı konuşmasında Cumhuriyet Döneminin …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 10

Ayna, Ayna Söyle Bana… Çağımızın Sağlık ve Güzellik Mitleri 17 Mart 2018 Prof. Dr. İnci User Prof. Dr. İnci User, sağlık, güzellik, mutluluk, başarı, iyi hissetme gibi kavramları ele aldığı konuşmasında sağlığa yönelik taleplerin kapsamını ve ulaştığı boyutu irdeledi. Güzellik ve sağlık kavramlarının içeriğinin ne şekilde farklılaştığını ele alan User, …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 9

Sanatın/Resmin Yolculuğu ve Sosyokültürel Bağlar 17 Şubat 2018 Hülya Düzenli Ressam Hülya Düzenli konuşmasında, sanatın kültürel değişim ve sosyal gerçeklikle ilişkisine değinerek sanat nesnesinin üretim sürecinde; içerik, malzeme, teknik ve dil açısından, sipariş ya da sanatçının ortaya koyuş gerekçeleri, yapıtın sergileniş biçimi, izleyici ile ilişkisi, tüm serüveni ve sosyokültürel bağlarını …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 8

Etnoarkeolojik Yaklaşım 20 Ocak 2018 Hüseyin Şahin Hüseyin Şahin, bulunduğu disiplinlerarası konumda, eski toplumlara etnolojinin yöntemi üzerinden yaklaşan bir disiplin olan Etnoarkeoloji konusunda önemli bilgiler verdiği konuşmasında, ahşap kilit sistemleri üzerine yaptığı etnoarkeolojik çalışmasıyla ilgili bulgularını aktardı. Hüseyin Şahin ayrıca gerçekleştirdiği alan araştırmalarından önemli örnekleri de bizlerle paylaştı.

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 7

“Oyuncular: Zamanlar, Kültürlerarası Köprüler… Çağın Tanıklarına Tanıklık” 23 Aralık 2017 Tilbe Saran Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran konuşmasında oyuncuların dünyasına, sorunlarına, çalışma koşullarına, beklentilerine değindi. Saran, ayrıca, ülkemizdeki oyunculara mercek tutan, Oyuncular Sendikası adına Prof. Dr. Esin Küntay, Prof. Dr. Güliz Erginsoy, Doç. Dr. Altan Kar ve Doç. Dr. Sevgi Kesim …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 6

“Diplomasız Bir Etnomüzikoloğun Kişisel Öyküsü” 18 Kasım 2017 Muammer Ketencoğlu Kendisini halk müziği tutkunu ve araştırmacısı olarak tanımlayan müzisyen ve müzik araştırmacısı Muammer Ketencoğlu, konuşmasında halk müziği üzerine yaptığı çalışmalardan ve araştırmalardan söz etti. Ketencoğlu ayrıca akademik dünyanın dışında kalan müzik araştırmaları, arşiv çalışmaları üzerinde durarak konuyu metodolojik yaklaşım sorunsalı …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 5

“Antropoloji ve Çağdaş Sanat: Değinmeler, Sorular” 3 Haziran 2017 Doç. Dr. Levent Soysal Ayşe Güngör “Antropoloji ve Çağdaş Sanat: Değinmeler, Sorular” başlıklı konuşmada sanat ve antropoloji ilişkisi ele alındı. Özellikle etnografik çağdaş sanat örnekleri üzerinden sorular ve değinmeler yoluyla sanat-etnografi-antropoloji ilişkisini irdelendi. Sorunlu noktalara yoğunlaşılarak, kesişme noktalarında saklı verimli ortaklıklara …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 4

“Kent ve Sanatlar” 13 Mayıs 2017 Akın Atauz Şehir konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan Akın Atauz kent kavramı ve kent kültürü üzerine bir konuşma yaptı. Atauz, konuşmasında, kent ve sanatlar arasındaki bağlantının üzerinde dururken mekân kavramını da ele aldı. Kent bağlamı üzerinden toplumun sanatla kurduğu ilişkiye de değindiği bu toplantıda, kent …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 3

“Değişen Değerler ve Kültürel İzdüşümleri” 22 Nisan 2017 Doç. Dr. Sibel Özbudun “Değişen Değerler ve Kültürel İzdüşümleri” başlıklı konuşmasında Doç. Dr. Sibel Özbudun, değer ve değişim kavramları arasındaki ilişkiyi incelerken tarihsel bir perspektif üzerinden ekonomik ve siyasi bağlama yöneldi ve bu noktada değişim sürecinin hem geçişimsellik ve hem kırılma noktalarıyla …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 2

Sosyal Medya: Bilginin Yeni Toplumsal Hali 18 Mart 2017 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gönül Demez Konuşmacılar: Dr. Sinem Güdüm, Orhan Şener   “Sosyal Medya: Bilginin Yeni Toplumsal Hali” başlıklı panelde sosyal medyayı algılayışımız, sosyal medyada varoluş biçimimiz, sosyal medya ve yaş, mesleki durum gibi ilişkiler, sosyal medya dolayımıyla geliştirdiğimiz yeni …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları 1

Türkiye’de Antropolog Olmak 18 Şubat 2017 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu Konuşmacılar: Dr. Ebrar Akıncı, Güler Başaran, Dr. Abdurrahman Yılmaz, Dr. Su Erol   “Türkiye’de Antropolog Olmak” başlıklı panelde antropolog olmak, Türkiye’de antropolog olmak, akademik dünyadaki sorunlar, antropoloji eğitimi almış birinin akademik hayat dışındaki çalışma ve var olma olanakları …

Devamı »

Antropoloji Buluşmaları

Antropoloji Buluşmaları Antropoloji Derneği, 18 Şubat 2017’den itibaren ayda bir kez olmak üzere, hem antropolojinin kendisini konuşmak hem de çeşitli konulara antropolojik bir perspektiften bakarak ele almak üzere, “Antropoloji Buluşmaları” başlığı altında bir etkinlikler dizisine başladı. Bu kapsamda şimdiye kadar düzenlediğimiz toplantılar:   Türkiye’de Antropolog Olmak 18 Şubat 2017 Oturum …

Devamı »

Antropoloji Okumaları 5

Konuğumuz Behiç Ak’la, seneler önce kaleme aldığı “Uyku Şehir” kitabı üzerine konuşurken, kent kavramına, kentli olma deneyimine, kentli olmanın ya da kentte yaşamanın farklı hallerine odaklandık. Ak’ın değişimin ve zamanın kente etkisinin neler olduğunu tartışmaya açtığı bu söyleşi sırasında insan ve mekân ilişkisini ele alırken insan olma hallerine de değinmiş …

Devamı »

Antropoloji Okumaları 4

Konuğumuz Faruk Pekin, Göbeklitepe’yle ilgili verdiği değerli bilgiler aracılığıyla insanlık tarihine ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu. Faruk Pekin ayrıca Göbeklitepe ve Şamanizm arasındaki bağlantıya değinirken Şamanizmin farklı kültürlerdeki yaşanış biçimlerine dair de ayrıntılı ve ilgi çekici bilgiler aktardığı bir sohbet gerçekleştirdi.

Devamı »