Ana Sayfa / Kongreler / 3. Ulusal Antropoloji Kongresi

3. Ulusal Antropoloji Kongresi

 

7 Nisan 2009 BİRİNCİ GÜN PROGRAMI
09:30 – 10:00         Kongre Açılış Konuşmaları
  Prof. Dr. Akile GÜRSOY (Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU (Antropoloji Derneği Başkanı)

   
I. OTURUM

10:00 – 11:00

 

Panel

 

Prof. Dr. NEPHAN SARAN’ı Anma

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin KÜNTAY

Tilbe SARAN

Mutlu PEKYILMAZ

Rukiye KAYA

Mukaddes ALİMOĞLU ÖZSOY

 

11:00 – 11:15          Çay / Kahve Arası
   
II. OTURUM

11:15 – 12:45

 

Yeni Simgelerimiz, Yeni Kavramlarımız, Yeni Muhafazakarlıklarımız

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belma AKŞİT

  Yar. Doç. Dr. Yücel DEMİRER

“Benim Tarihim, Senin Tarihin, Onun Tarihi: Yerel Yönetimlerde Zihniyet

Değişiminin Simgesel Boyutuna Bir Örnek Olarak Ankara Büyükşehir

Belediyesi Amblem Savaşları”

 

Yar. Doç. Dr. Aykan ERDEMİR, Dr. Tuğba TANYERİ ERDEMİR

“Biletli İbadet: Kutsal Mekanların Müzeleştirilmesinde Türkiye Örneği”

 

Derya KESKİN DEMİRER, M.A.

“ ‘Örtü’, ‘Örtülü’ ve ‘Örtünmek’ Kavramlarındaki Değişim Üzerinden

Türkiye’de Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Örtüşmeler”

 

12:45 – 13:45 Öğle Yemeği
   
III. OTURUM

13:45 – 15:00

 

Popüler Kültür I

Oturum Başkanı: Yar. Doç. Dr. Aylin AKPINAR

  Doç. Dr. Hürriyet KONYAR

“Popüler Kültürün Hegemonik Anlamlarının İnşasında Gençlik Alt Kültürleriyle Kurduğu İlişkiler”

 

Atilla KILINÇ

‘‘1980 Sonrası Türkiye’de Gösteri Sanatlarının Değişimi ve Kültür Politikaları’’

 

Araş. Gör. Kadriye ŞAHİN

‘‘Antakya Yemek Kültürü: Yemekler, Gelenekler ve Diğerleri’’

 

Yar. Doç. Dr. Aslı KAYHAN

“İstanbul’da Eğlence Kültürünün Yeni Haritası Türkü Barlar”

 

15:00 – 15:15         Çay / Kahve Arası
IV. OTURUM

15:15 – 16:45

 

Popüler Kültür II

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hürriyet KONYAR

  Yar. Doç. Dr. Nilay ULUSOY ÖNBAYRAK

“İkiye Karşı Bir: 80’lerden Sonra Türk Sinemasında Kadın Dayanışması Filmleri”

 

Yar. Doç. Dr. Gönül DEMEZ

“Toplumsal Cinsiyet Rol Modelleri: Gündelik Yaşam Pratikleri ve Dönüşen Cinsiyet Rolleri”

 

Araş. Gör. Hülya DOĞAN

“1980’li Yılların Değişen Sinema Gündemi: Kadının Temsilindeki Dönüşümüne Eleştirel Bir Bakış”

 

Dr. Meltem ERİNÇMEN KANOĞLU

“Popüler Edebiyat Ürünü Beyaz Dizilerin Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Rolü”

 

16:45 – 17:00         Çay / Kahve Arası
   
V. OTURUM

17:00 – 18:00

 

Vazgeçemediklerimizden: Hemşehrilik 

“Hemşehrilik Dernekleri ve Sosyokültürel/Sosyopsikolojik İşlevleri”

Oturum Başkanı: Dr. Erdoğan GEDİK

  Dr. Ercan KESAL

Dr. Cemal DİNDAR

Zeki COŞKUN

18:00   Müzik Dinletisi – Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü

Şan: Yar. Doç. Dr. Bülent HALVAŞİ,

Ögr. Gör. Çolpan METİN

Piyano Eşlik: Ögr. Gör. Alper AKGÜL

18:30              Açılış Kokteyli

 

8 Nisan 2009 İKİNCİ GÜN PROGRAMI
 

09:45 – 10:15

 

Prof. Dr. Akile GÜRSOY

“Değişen Devlet, Demokrasi ve Sivil Toplum”

   
I. OTURUM

10:15 – 11:30

 

Göç: Konuklarımız-Konukluklarımız        

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nedret KURAN BURÇOĞLU

  Prof. Dr. Bilhan DOYURAN KARTAL

“Avrupa Göç Alanında Yabancı İşgücü: Almanya’da Türk Göçmenler”

 

Dr. Savaş Çağlayan

“Köprünün Üstündekiler (İzmir’de Yaşayan Asya ve Afrika Kökenli Sığınmacı ve Mülteciler)

 

Dr. Neşe ÖZTİMUR

“Kadınların Gündelik Yaşamında ‘Vatandaşlık’ Kavramının Farklı Kullanımları: Bursa’ya Bulgaristan’dan ve Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden Göç Eden Kadınların Karşılaştırılması”

 

Araş. Gör. Hande ÖZKAN

“Geleceğe Dönüş: 21. Yüzyılda Kır Çalışmalarının Önemi ve Antropolojide Yeni Yaklaşımlar „

11:30 – 11:45           Çay/Kahve Arası
   
II. OTURUM

11:45 – 13: 30

 

Değişim ve Toplumsal Sorunlar

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İnci USER

  Yar. Doç. Dr. Abdurrahim ÖZMEN

‘‘Mayın Tarlalarının Yolcuları: Kaçaklar’’

 

Dr. Naciye YILDIZ

“Yoksulluk ve Demokrasi”

 

Yar. Doç. Dr. Verda İRTİŞ

“Kanunla İhtilaf Halindeki Çocuklar ve Sivil Toplum Örgütleri: Sınırlar ve Açılımlar”

 

Doç. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU

“Toplumsal Yaşam ve Değişime Birgi’den Bakmak

 

Araş. Gör. Funda KARAPEHLİVAN ŞENEL

“Eğitim Hakkının Sosyolojik Bir Analizi: Türkiye’de Devlet-Eğitim İlişkisinin Dönüşümü ve Eğitim Hakkı İlişkisi”

13:30 – 14:15          Öğle Yemeği
   
III. OTURUM14:15 – 15:45  

Çalışma Öykülerimiz

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU

  Dr. Leyla ŞİMŞEK

“Hemşirelerin Anlatılarından Değişim Yıllarına Bakmak: GATA TSK Sağlık Meslek Lisesi Örneği”

 

Ayşe Berna UÇAROL, M.A.

“Hizmet Sektöründe Çalışanların Atomize Edilme Süreçlerini Tartışmaya Açmak: Bir Mücadele Örneği-IBM Türk Çalışanlarının Örgütlenme Mücadelesi”

 

Yusuf ÖZÇİÇEK

“Çalışma Hayatı İlişkilerinde Güven”

 

Murat BABADALI, M.A.

‘Seri İlanlardan İnternet Sayfalarına İş İlanlarında Değişimin İzlerini Aramak’’

 

15:45 – 16:00          Çay/Kahve Arası
   
IV. OTURUM

16:00 – 17:30         

 

Değişim Yılları ve Kimliklerimiz

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali ERGUR

  Prof. Dr. Gönül İÇLİ, Arş. Gör. Zuhal ÇİÇEK

“Konut ve Eşya Kullanımında Somutlaşan Yaşam Tarzı ve Kimlik”

 

Dr. Özlem DOĞUŞ VARLI

“ Afyon, Trabzon, Kıbrıs, İstanbul’dan Kadın Portreleriyle Kültürel Kimliğin Değişim Sürecinin Kadın Kimliği ve Müziğine Yansıması”

 

Yar. Doç. Dr. Çağdaş DEMREN

“Yatıkevler’de Kahvehaneler: Erkek Öznelliği Sağaltım Merkezleri”

 

Öğr. Gör. Tülin BOZKURT

“80’lerden Günümüze ‘Poşa’ Kimliğindeki Siyasal Değişim”

 

 

 

9 Nisan 2009 ÜÇÜNCÜ GÜN PROGRAMI
   
I. OTURUM

10:00 – 11:30

 

Aile ve Yakın Çevre İlişkilerimiz 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hande Birkalan Gedik

  Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA, Didem COŞKUN

“Aile Bağları: Evlerde Büyütülen Kızlar”

 

Yar. Doç. Dr. Aksu BORA

“Türkiye’de Muhafazakarlığın Toplumsal Kaynakları”

 

Yar. Doç. Dr. Aylin AKPINAR

“Bireyler Arası İletişimin Değişen Biçimleri: Psikolojik Danışma Merkezleri”

 

Dr. Hélène Bayard ÇAN

“Türkiye’de Kentsel Komşuluk İlişkileri Yok Oldu mu? Adana’daki Komşuluk İlişkilerinin Sosyal Ağ Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi”

 

11:30 – 11:45            Çay/Kahve Arası
   
II. OTURUM11:45 – 13:15  

Panel: Toplumsal Cinsiyetin Kesişimleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yıldız Ecevit

  Gözde MİRZA, M.A.

‘‘Kadının ‘Kadın Kategorisi’ İçinde Sembolleşmesinin Üst Anlatılarla İlişkisi: Kırım Tatarları Örneği’’

 

Metehan ÖZKAN, M.A.

‘‘Yeniden Doğan Aileler: Çocukların Eşcinsel Olduğunu Öğrenen Ebeveynlerin Yaşadıkları Süreçler ve Bunların Aile Yapısına, Bireylerin Yaşamına ve İlişkilerine Getirdiği Değişimler’’

 

Dr. Erdoğan GEDİK

‘‘Yoksulluğun Çeşitlendirilmesi/Cinsiyetlendirilmesi:

İlişkiler, Dayanışma ve Stratejiler’’

 

Doç. Dr. Hande BİRKALAN GEDİK

‘‘Kesişimsellik: Türkiye’de Antropoloji ve Feminizm Arasında 2000li Yıllarda Toplumsal Cinsiyet Farklılığının Yönetimi’’

13:15 – 14:15          Öğle Yemeği

 

III. OTURUM

14:15 – 16:30

 

Sosyal Bilim: Değişimin Araştırmaları, Değişen Araştırmacılar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akile GÜRSOY

 

 

 

 

 

 

 

Kapanış Paneli

Prof. Dr. Belma AKŞİT

“Gerçekliğin Sosyal İnşası”

 

Prof.Dr. Mehmet ECEVİT

“Türkiye’de ‘Sosyal Bilim’ Pratiğinin Kuramsal İnşasına Yönelik Bazı Eleştirel

Değerlendirmeler”

 

Doç. Dr. İnci USER

“Araştırmacılık Hallerimiz”

Prof.Dr. Yıldız ECEVİT

“Sosyal Bilimciler Olarak Türkiye”de Kadın Çalışmaları Disiplinine

Yaklaşımlarımız”

 

Prof. Dr. Belkıs KÜMBETOĞLU

“Yöntem Savaşlarının Galibi Kim: Karma Yöntem?”

 

Bilimsel Kurul Üyeleri  
Prof.Dr.Nephan Saran (Onursal Başkan)

Prof.Dr.Bozkurt Güvenç

Prof.Dr.Akile Gürsoy

Prof.Dr.Esin Küntay

Prof.Dr. Belma Akşit

Doç.Dr. Hande Birkalan Gedik

Doç.Dr.İnci User

Doç.Dr.Hürriyet Konyar

Prof.Dr. Belkıs Kümbetoğlu

 
Düzenleme Kurulu Üyeleri  
Prof.Dr. Nephan Saran (Onursal Başkan)

Mutlu Pekyılmaz

Seçkin Ceran

Yusuf Özçiçek

Nurettin Macur

Murat Babadalı

Gözde Mirza

Meltem Ulu

Hande Birkalan Gedik

İnci User

Belkıs Kümbetoğlu

 
Emeği Geçenler  
Doç.Dr. Müjde Ayan

Bahar Kırıker

Sevda Kulaoğlu

Mine Çarıkçı

Sinem Atan

Nilay Yelkenci

 

 

Kontrol Edin

IV. Ulusal Antropoloji Kongresi Programı (17-18-19 Ekim 2019 / İstanbul)

Derneğimiz tarafından düzenlenen IV. Ulusal Antropoloji Kongresi programını görüntülemek ve cihazınıza pdf formatında indirmek için …