Ana Sayfa / Etkinlikler / Antropoloji Buluşmaları / Antropoloji Buluşmaları

Antropoloji Buluşmaları

Antropoloji Buluşmaları

Antropoloji Derneği, 18 Şubat 2017’den itibaren ayda bir kez olmak üzere, hem antropolojinin kendisini konuşmak hem de çeşitli konulara antropolojik bir perspektiften bakarak ele almak üzere, “Antropoloji Buluşmaları” başlığı altında bir etkinlikler dizisine başladı.

Bu kapsamda şimdiye kadar düzenlediğimiz toplantılar:

 

Türkiye’de Antropolog Olmak

18 Şubat 2017

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu

Konuşmacılar: Dr. Ebrar Akıncı, Güler Başaran, Dr. Abdurrahman Yılmaz, Dr. Su Erol

 

“Türkiye’de Antropolog Olmak” başlıklı panelde antropolog olmak, Türkiye’de antropolog olmak, akademik dünyadaki sorunlar, antropoloji eğitimi almış birinin akademik hayat dışındaki çalışma ve var olma olanakları üzerine konuşuldu. Bir yandan da antropolog olmanın, sosyal bilimci olmanın dünyayı, hayatı algılayışta ne gibi derinlikler kattığına yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

 

Sosyal Medya: Bilginin Yeni Toplumsal Hali

18 Mart 2017

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gönül Demez

Konuşmacılar: Dr. Sinem Güdüm, Orhan Şener

 

“Sosyal Medya: Bilginin Yeni Toplumsal Hali” başlıklı panelde sosyal medyayı algılayışımız, sosyal medyada varoluş biçimimiz, sosyal medya ve yaş, mesleki durum gibi ilişkiler, sosyal medya dolayımıyla geliştirdiğimiz yeni dil ve iletişim halleri gibi konular üzerinde duruldu. Bu paylaşımlarla, iletişime, diyaloga yönelik yeni kavrayışlar, duyarlılıklar, geçicilik, kalıcılık, bilginin konumlandırılışı ve tanımı gibi kavramlar yeniden düşünüldü. Bunun dışında, teknolojik gelişmelerin ve dolayısıyla internet üzerine kurulu bu çağın insanlara getirecekleri üzerine önemli bilgiler aktarıldı. Hızla değişen yaşam biçimlerimize dair üzerine düşünülecek paylaşımlarda bulunuldu.

 

“Değişen Değerler ve Kültürel İzdüşümleri”

22 Nisan 2017

Doç. Dr. Sibel Özbudun

“Değişen Değerler ve Kültürel İzdüşümleri” başlıklı konuşmasında Doç. Dr. Sibel Özbudun, değer ve değişim kavramları arasındaki ilişkiyi incelerken tarihsel bir perspektif üzerinden ekonomik ve siyasi bağlama yöneldi ve bu noktada değişim sürecinin hem geçişimsellik ve hem kırılma noktalarıyla beraber nasıl bir kültürel içerik yarattığının üzerinde durdu.

 

“Kent ve Sanatlar”

13 Mayıs 2017
Akın Atauz

Şehir konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan Akın Atauz kent kavramı ve kent kültürü üzerine bir konuşma yaptı. Atauz, konuşmasında, kent ve sanatlar arasındaki bağlantının üzerinde dururken mekân kavramını da ele aldı. Kent bağlamı üzerinden toplumun sanatla kurduğu ilişkiye de değindiği bu toplantıda, kent kültürü farklı boyutlarıyla ele alındı.

 

“Antropoloji ve Çağdaş Sanat: Değinmeler, Sorular”

3 Haziran 2017
Doç. Dr. Levent Soysal
Ayşe Güngör

“Antropoloji ve Çağdaş Sanat: Değinmeler, Sorular” başlıklı konuşmada sanat ve antropoloji ilişkisi ele alındı. Özellikle etnografik çağdaş sanat örnekleri üzerinden sorular ve değinmeler yoluyla sanat-etnografi-antropoloji ilişkisini irdelendi. Sorunlu noktalara yoğunlaşılarak, kesişme noktalarında saklı verimli ortaklıklara değinildi.

 

“Diplomasız Bir Etnomüzikoloğun Kişisel Öyküsü”

18 Kasım 2017

Muammer Ketencoğlu

Kendisini halk müziği tutkunu ve araştırmacısı olarak tanımlayan müzisyen ve müzik araştırmacısı Muammer Ketencoğlu, konuşmasında halk müziği üzerine yaptığı çalışmalardan ve araştırmalardan söz etti. Ketencoğlu ayrıca akademik dünyanın dışında kalan müzik araştırmaları, arşiv çalışmaları üzerinde durarak konuyu metodolojik yaklaşım sorunsalı açısından da ele aldı.

 

“Oyuncular: Zamanlar, Kültürlerarası Köprüler… Çağın Tanıklarına Tanıklık”

23 Aralık 2017

Tilbe Saran

Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran konuşmasında oyuncuların dünyasına, sorunlarına, çalışma koşullarına, beklentilerine değindi. Saran, ayrıca, ülkemizdeki oyunculara mercek tutan, Oyuncular Sendikası adına Prof. Dr. Esin Küntay, Prof. Dr. Güliz Erginsoy, Doç. Dr. Altan Kar ve Doç. Dr. Sevgi Kesim yönetiminde gerçekleştirilmiş, Prof. Dr. Selma Karabey, klinik psikolog İnanç Sümbüloğlu ve hekim Ali Rıza Tiryaki’nin katkılarıyla şekillenmiş, yüz yüze görüşmelere dayanan araştırmayla ilgili de bilgi verdi.

 

Etnoarkeolojik Yaklaşım

20 Ocak 2018

Hüseyin Şahin

Hüseyin Şahin, bulunduğu disiplinlerarası konumda, eski toplumlara etnolojinin yöntemi üzerinden yaklaşan bir disiplin olan Etnoarkeoloji konusunda önemli bilgiler verdiği konuşmasında, ahşap kilit sistemleri üzerine yaptığı etnoarkeolojik çalışmasıyla ilgili bulgularını aktardı. Hüseyin Şahin ayrıca gerçekleştirdiği alan araştırmalarından önemli örnekleri de bizlerle paylaştı.

Sanatın/Resmin Yolculuğu ve Sosyokültürel Bağlar

17 Şubat 2018

Hülya Düzenli

Ressam Hülya Düzenli konuşmasında, sanatın kültürel değişim ve sosyal gerçeklikle ilişkisine değinerek sanat nesnesinin üretim sürecinde; içerik, malzeme, teknik ve dil açısından, sipariş ya da sanatçının ortaya koyuş gerekçeleri, yapıtın sergileniş biçimi, izleyici ile ilişkisi, tüm serüveni ve sosyokültürel bağlarını bir seçki eşliğinde anlattı. Düzenli, ayrıca seçtiği görseller eşliğinde, plastik sanatlar özelinde sanatsal dilin ortaya çıkışının etmenlerini ve sonuçlarını irdeledi.

 

Ayna, Ayna Söyle Bana… Çağımızın Sağlık ve Güzellik Mitleri

17 Mart 2018

Prof. Dr. İnci User

Prof. Dr. İnci User, sağlık, güzellik, mutluluk, başarı, iyi hissetme gibi kavramları ele aldığı konuşmasında sağlığa yönelik taleplerin kapsamını ve ulaştığı boyutu irdeledi. Güzellik ve sağlık kavramlarının içeriğinin ne şekilde farklılaştığını ele alan User, modern toplumun koşullarında sağlığın tanımının her geçen gün değişkenlik gösterdiğinin ve hastalıkların kapsadığı alanın giderek genişlediğinin üzerinde durarak sağlıklı olma kaygısının tüketimin çarkı içinde yüklendiği anlama değindi.

Antropoloji, Laiklik ve Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Doğuşu

27 Nisan 2018

Prof. Dr. Zafer Toprak

Prof. Dr. Zafer Toprak, soysal bilimler literatüründe çok önemli bir yer edinmiş olan “Cumhuriyet ve Antropoloji” isimli kitabından hareketle, Türkiye’de sosyal bilimlerin ortaya çıkışına ve gelişim sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi. Toprak, yaptığı konuşmasında Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında antropolojinin gelişimine öncelik tanınmasının nedenlerini ve bu noktada ülkemizde antropolojinin aldığı yolu ayrıntılı örneklerle paylaşarak irdeledi.

 

Kontrol Edin

Antropoloji Buluşmaları-Çağımızda Antropoloji / Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

Üçüncü senesini geride bırakmış olmanın mutluluğunu yaşadığımız Antropoloji Buluşmaları kapsamında, 22 Şubat’ta çok değerli hocamız …