Ana Sayfa / Dergi / Etik Kurallar

Etik Kurallar

Etik ilkeler, merkezinde insanın olduğu, kültürlere ve topluluklara dair araştırmalarla ilerleyişini gerçekleştiren antropoloji ve diğer sosyal bilim disiplinleri için hayati bir önem taşır. Antropoloji ve Kültürel Bakış Dergisi bilgi üretim ve yayın süreçlerinde bilim-sellik ve çalışılan toplulukların haklarının gözetilmesi açısından etik ilkelerin oluşturduğu bağlamı merkezi bir konumda görür. Dergide yer alacak eserlerin bilimselliği ve etik ilkelere uygunluğu (sahtecilik, uydurmacılık, taraflılık ve intihal vb.), öncelikle dikkat edilecek unsurlardır. Saha çalışması bulgularının aktarılmasında araştırma katılımcılarına zarar vermeme ilkesi esastır. Bilimsel çalışma yapma hakkı, kamunun bilgi edinme hakkı ve araştırma katılımcılarının hakları arasında herhangi bir çatışma olması halinde, araştırmacı/araştırmacıların birincil sorumluluğunun katılımcılarla ilgili olduğunu hatırlaması, olası bir durumda çalışmasını sonlandırması gerekir. Etik ilkelere ilişkin belli başlı başvuru kaynakları aşağıda sunulmuştur: –

–   Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth Ethical Guidelines. https://www.theasa.org/downloads/ethics/Ethical_guidelines.pdf

–   Ethics in Social Science and Humanities AAA. A Statement on Ethics https://www.americananthro.org/LearnAndTeach/Content.aspx?ItemNumber=22869

–   Australian Anthropological Society. https://www.aas.asn.au/public/36/files/Society%20documents/AAS_Code_of_Ethics.pdf

–   Code of Ethics of the Society for Applied Anthropology. https://www.appliedanthro.org/about

–   Committee on Ethics Briefing Papers on Common Dilemmas Faced by Anthropologists Conducting Research in Field Situations. https://www.americananthro.org/ParticipateAndAdvocate/Content.aspx?ItemNumber=1835&RDtoken=61046&user-ID=6944

–          European Commission, “Research Ethics in Ethnography/Anthropology”, Dr Ron Iphofen AcSS https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/ethics-guide-ethnog-anthrop_en.pdf

Kontrol Edin

Arşiv