Ana Sayfa / Dergi / Makale Gönderimi, Yazım Kuralları ve Değerlendirme Süreci

Makale Gönderimi, Yazım Kuralları ve Değerlendirme Süreci

Makale Gönderimi

Aşağıdaki yazım kuralları dahilinde hazırlanmış makaleler, incelemeler ve belgeler antropolojivekulturelbakis@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

 

Yazım Kuralları

 1. Yazarın adı, soyadı ve ORCID numarası, varsa bağlı olduğu kurum, makalenin başlığı ve özetler ayrı bir sayfada yer almalıdır. Özetler, Türkçe 200 ve İngilizce 600 kelimeden oluşmalıdır. Özetlerin sonuna Türkçe ve İngilizce olmak üzere 5 anahtar kelime eklenmelidir.
 2. Makaleler özet dahil, kaynakça hariç 6000 kelime, kitap ve makale incelemeleri ise özet hariç 2500 kelime uzunluğunda olmalıdır.
 3. Sayfa yapısı özel boyutta MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir. Metin blok iki yana yaslı, satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakılmadan, otomatik olarak 6 nk boşluk bırakılarak hazırlan-malıdır.
 4. Metin içi kaynak göstermede ve kaynakçada APA 7 formatı kullanılmalıdır.
 5. Makalede dipnotlar minimum düzeyde tutulmalı, gerekli notlar metnin sonunda “son-not” şeklinde verilmelidir. Dipnot ve sonnotlar, Times New Roman, tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 10 punto ile yazılmalıdır. Makalede 5 satırı geçen doğrudan alıntılar 10 punto ile yazılmalı ve tek satır aralığıyla, sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride olacak şekilde düzenlenmelidir.
 6. Alt başlıklarda numara ve harf kullanılmamalıdır.
 7. Dergide ayrıca İngilizce makalelere de yer verilir.

Değerlendirme Süreci

 1. Makaleler, öncelikle editörler tarafından derginin yayın politikası, bilimsel yöntem, etik ilkeler ve yazım kuralları doğrultusunda ön incelemeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeden geçen makaleler hakemlere iletilir.
 2. Makaleler hakemlerden birinin, çalışmanın dergide yayımlanmasının uygun olmadığı yönünde fikir belirtmesi ve diğer hakemin onay vermesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir ve son gönderilen hakemin belirteceği karar doğrultusunda hareket edilir. Özetle, dergiye gönderilen çalışmanın dergide yayımlanabilmesi için en az iki hakemden onay alınması gerekmektedir.
 3. Yazarlardan, editörlerin ve akademik danışma kurulunun değerlendirmeleri sonrasın-da yazılarında değişiklik yapmaları istenebilir.
 4. Yazıların incelenme sürecinde çift kör hakem değerlendirmesi uygulanır. Hakem değer-lendirme süresi 21 gün olarak belirlenmiştir. Hakemlerin düzeltme istemesi halinde, yazarların 15 gün içinde yazıyı gözden geçirip yeniden göndermeleri gerekmektedir.
 5. Yazarlar, makalelerini gönderirken “Değerlendirme Süreci” başlığı altında belirtilen kuralları kabul etmiş sayılırlar.

Kontrol Edin

Arşiv