Ana Sayfa / Dergi / Yazarların Sorumlulukları

Yazarların Sorumlulukları

  1. Makalede yer alacak yazıların başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yayımlanmış olması halinde ise yazar, eseri üzerinde üçüncü kişiye ait bir telif hakkı olmadığını beyan etmelidir. Çok yazarlı eserlerde, yazıyı gönderen kişi, makalenin eş yazarının ve/veya diğer yazarların da temsilcisi olduğunu kabul etmiş olur.
  2. Gönderilen yazılarda, eş zamanlı olarak yayımlamak amacıyla başka bir yerde değerlendirmeye sunulmamış olma şartı aranmaktadır. Böyle bir durumda yazar, editörü bilgilendirerek yazısını geri çekme hakkına sahiptir.
  3. Antropoloji ve Kültürel Bakış Dergisine gönderilecek yazıların değerlendirilmesi için Turnitin ve iThenticate® gibi programlardan alınacak en fazla %15 oranını gösteren benzerlik raporunun gönderiye eklenmesi gerekmektedir.
  4. Değerlendirme sürecine alınan eserlerin yazarları, editörü bilgilendirerek yazılarını geri çekme hakkına sahiptir.

Kontrol Edin

Arşiv